Historiek

 

Dhr. Frans Van Litsenborgh start in november 1971 met een eigen club. Zijn eerste dojo is de ruimte achteraan in een café (De Sportman) gelegen in de Jules Moretuslei te Wilrijk. Voor en na de les moeten de matten worden opgeruimd. Met negen beginnende judoka's, waaronder 7 leden uit de stam Van Litsenborgh, worden de lessen gestart.Na zes maanden trainen beseffen ze dat er te veel energie verloren gaat in het versjouwen van de matten en huren zij een ruimte in de oude kerk van St. Jan Vianney. Ze krijgen de ruimte toegewezen waar nu de tafels en de toog staat. Uiteraard is dit lokaal niet in de staat zoals wij het nu kennen. In de winter staat het ijs op de ramenen met enkele straalvuurtjes kan men de temperatuur rond het nulpunt houden. Toch wordt er 3 maal in de week 2 uur getraind met een groep van ± 20 judoka's. De huur bedroeg toen 1 Euro per training. Elke training staat onder leiding van de Frans, dus met andere woorden 6 uren per week geeft Frans les. Na een jaar loopt dit op tot 8 uren per week, want ook de zaterdag voormiddag neemt hij erbij. De jongens zijn in de meerderheid, slechts enkele meisjes zijn te bemerken. Ondertussen, voor de tijd dat hem rest, volgt Frans een cursus om volwaardig statuut van trainer te bekomen. In 1974 slaagt hij en bekomt hij de graad van trainer B.

Na lang aandringen bij de Pastoor van St. Jan Vianney, kan hij de grote zaal afhuren. Tijdens de vakantieperiode bouwt hij samen met enkele vrijwillige medewerkers (met o.a. Herman en Eddy) de zaal om tot een volwaardige dojo. De club is dan volop in expansie. Ook worden er lessen gegeven aan de jongerengroep vanaf zes jaar. Elke dag is er mogelijkheid tot trainen.

Met een 5 tot 7 junioren en senioren uit de club, neemt Frans als coach regelmatig deel aan talrijke tornooien. Met afwisselend succes dolen ze niet enkel in het binnenland maar ook in het buitenland rond om met hun specialiteiten (grondwerk) de tegenstrevers het vuur aan de schenen te leggen. De club kent haar hoogtepunt met 116 ingeschreven judoka's (klein en groot). Ook de eerste zwarte banden o.a. Leo, Franky, Herman, Eddy, Sonja en later Twiggy en Ilse zijn voorbeelden voor alle andere judobeoefenaars uit onze club.

In 1983 dient een bestuurslid, mevr. Van Keilegom Jo, een voorstel in om zelf een tornooi in te richten met deelname van een buitenlandse club, namelijk "USB, Sportclub Zürich". Onder de naam "Inter Open Wilrijk" later afgekort naar "OPEN WILRIJK" bouwt Frans, met de hulp van de clubleden, het geheel uit tot wat het nu is. Ieder jaar is de deelname verzekerd met judoka's uit Nederland, Duitseland, Frankrijk, England, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en uiteraard onze twee federaties VJF en LFJ.

In 1996 wordt onze dojo nogmaals verbouwd en vergroot. Een jaar later worden de tatami's vernieuwd. Vier leerlingen (Twiggy, Ilse, Herman en Eddy) van sensei Frans behalen een diploma van initiator. Herman en Eddy nemen het roer over en leiden de jeugdtrainingen. Jeannine Peeters (toen vijfde dan en nu reeds zesde dan) momenteel verbonden aan de topsportschool te Merksem wordt aangewend om haar ervaring te kunnen overbrengen aan de oudere judoka's.

Nog steeds staat, als drijvende kracht Dhr Frans Van Litsenborgh paraat. De opvolgers, Herman, Eddy en Patrick staan echter op post om in dezelfde geest de gezonde sfeer in de club te blijven verzekeren.

Bron :'t Ipponneke tweede jaargang Nr 2 en 3.

Judo Club BUJIN Wilrijk